Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2020

1498 96df 390
Reposted fromcroiea croiea viainsanedreamer insanedreamer

April 06 2020

Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula viamodalna modalna
3227 0d90 390
Reposted fromRowena Rowena viakoskoss koskoss
7707 923a 390
Agnieszka Osiecka
"Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przyboru listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromhrafn hrafn viamilostki milostki

April 02 2020

9427 b3ca 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadesinteressement desinteressement
1505 b564 390
Eikoh Hosoe
Reposted fromhrafn hrafn viablackandwhite blackandwhite
0665 19b0 390
Reposted fromtrup trup viadysonanspoznawczy dysonanspoznawczy

April 18 2020

1498 96df 390
Reposted fromcroiea croiea viainsanedreamer insanedreamer

April 06 2020

Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula viamodalna modalna
3227 0d90 390
Reposted fromRowena Rowena viakoskoss koskoss
7707 923a 390
Agnieszka Osiecka
"Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przyboru listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromhrafn hrafn viamilostki milostki

April 02 2020

9427 b3ca 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadesinteressement desinteressement
1505 b564 390
Eikoh Hosoe
Reposted fromhrafn hrafn viablackandwhite blackandwhite

April 18 2020

1498 96df 390
Reposted fromcroiea croiea viainsanedreamer insanedreamer

April 06 2020

Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula viamodalna modalna
3227 0d90 390
Reposted fromRowena Rowena viakoskoss koskoss
7707 923a 390
Agnieszka Osiecka
"Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przyboru listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromhrafn hrafn viamilostki milostki

April 02 2020

9427 b3ca 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadesinteressement desinteressement

April 06 2020

3227 0d90 390
Reposted fromRowena Rowena viakoskoss koskoss
7707 923a 390
Agnieszka Osiecka
"Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przyboru listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromhrafn hrafn viamilostki milostki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...