Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

1170 004a 390
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
1168 f2d5 390
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk

July 30 2017

June 28 2017

Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren

June 27 2017

3929 c85f 390
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viadooomiiin dooomiiin
2198 a7c5 390
Reposted frompesy pesy viamilostki milostki
Ludziom nieszczęśliwym lepiej jest w mieście. W mieście człowiek może przeżyć sto lat i nie spostrzec, że dawno umarł i zgnił.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaolalaa olalaa
Nauczę się osobiście prać koszule i kupować jajka u Tomczyka. Zrobię Ci sweterek na drutach i wyhaftuję ręcznik z napisem "Komu Pan Bóg daje, ten rano wstaje"... Itd. Wcale się nie wygłupiam tak bardzo! Zrobię wszystko, żeby się poprawić, żebyś był ze mnie zadowolony i żebyś nie myślał o mnie źle. Tylko się nie zniechęcaj. 
— Listy na wyczerpanym papierze
Reposted frommilostki milostki
4305 e75c 390

24hoursinthelifeofawoman:

Marcel Duchamp behind his installation of “Sixteen miles of string”. ⁰New York, 1942

9112 b013 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viavonmiau vonmiau
1714 c924 390

June 18 2017

5352 4aa5 390
E. M. Remarque, Nim nadejdzie lato
Reposted fromciarka ciarka vianastypsychotic nastypsychotic
2872 2b93 390
Reposted fromretro-lover retro-lover viavonmiau vonmiau
3656 846e 390
M. Hłasko, Robotnicy
Reposted fromvaporous vaporous viamilostki milostki

June 17 2017

1969 d48e 390
Reposted fromLittleJack LittleJack

June 15 2017

6160 4102 390

gnossienne:

Ernestine Ruben

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
9164 1510 390
Wszystko jest coraz bardziej za późno. Chociaż to zdanie jest może błędne nie tylko logicznie, językowo, ale naprawdę za późno może być tylko raz, w ciągu jednej sekundy, a potem już zawsze.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera
9841 8b18 390
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...