Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2020

1498 96df 390
Reposted fromcroiea croiea viainsanedreamer insanedreamer

April 06 2020

Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula viamodalna modalna
3227 0d90 390
Reposted fromRowena Rowena viakoskoss koskoss
7707 923a 390
Agnieszka Osiecka
"Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przyboru listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromhrafn hrafn viamilostki milostki

April 02 2020

9427 b3ca 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadesinteressement desinteressement
1505 b564 390
Eikoh Hosoe
Reposted fromhrafn hrafn viablackandwhite blackandwhite
0665 19b0 390
Reposted fromtrup trup viadysonanspoznawczy dysonanspoznawczy

May 04 2019

5560 eb4e 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
8211 8e63 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
8179 37eb 390
8207 a9e3 390
2738 3617 390
Reposted fromlostness lostness viakateistrue kateistrue
8244 0b52 390
6689 b0f9 390
3554 7853 390
Reposted fromintrigante intrigante viaDreamsMayCome DreamsMayCome

September 09 2018

4405 acde 390
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
5957 44e5 390
Wrocław 1963
9105 3abc 390
Reposted fromverronique verronique viablackandwhite blackandwhite

August 19 2018

8504 77d7 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viaolalaa olalaa

October 16 2017

Reposted fromtwice twice viaWarpRider WarpRider
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...