Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść
I marzyć cicho o nieznanym bycie,
W którym byś była moją samotnością,
I w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy (via cytaty-po-polsku)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadeszcz deszcz

April 26 2017

W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś była moją samotnością, i w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
Reposted fromSTYLTE STYLTE viatulele tulele
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
0113 1c2d 390
tak sobie czasem czlowiek usiadzie przed teleskopem i patrzy. ale nie, nie w niebo, za wysoko. w ziemie sobie popatrzy. czasem nawet cos zobaczy!
2295 2afc 390
Reposted fromepidemic epidemic viaszydera szydera

April 24 2017

9500 ea25 390
Reposted fromkrzysk krzysk
0216 cbcd 390
Reposted fromkrzysk krzysk
0297 c264 390
Reposted fromkrzysk krzysk
8482 e7c9 390
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viakrzysk krzysk
1382 6063 390

Conrad Jon Godly

Reposted frommilo317 milo317 viakrzysk krzysk
0678 2fa8 390
Reposted fromkrzysk krzysk
1052 a53e 390
Reposted fromkrzysk krzysk
1274 62a9 390
Reposted fromkrzysk krzysk
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaiblameyou iblameyou
1319 704f 390
Reposted fromkrzysk krzysk
Ludzie dewaluują głównie znaczenie słów najprostszych. "Kocham Cię" sukcesywnie traci na wartości. A przecież powiedzenie komuś "kocham Cię" to jest grube wyznanie. (...) "Przepraszam" i "dziękuję" to też ważne słowa w moim słowniku. One nie mogą wypływać z ust niepoparte potężnym ładunkiem szczerości. Wszystko marnieje. Komunikaty są coraz krótsze. Mam wrażenie, że ludzie idą na łatwiznę.
— Katarzyna Nosowska w magazynie "Twój Styl", styczeń 2017
3941 4ae7 390
Reposted fromkrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl